Parterre

Ordet Parterre og dets betydning
Ordet ’’parterre’’ kan i sig selv betyde flere forskellige ting alt efter i, hvilken sammenhæng, det bliver brugt i. Hvis det for eksempel er inden for teaterets verden, så betyder det ’’ved jorden’’ og er en betegnelse for tilskuerpladserne på gulvet bagerst i en teatersal. Hvis man kigger på det i en fransk sammenhæng, så betyder ordet ’’på marken’’ og bruges til at definere en bestemt type blomsterbede. Her er der fokus på den sidstnævnte type parterre.

Hvad er en Parterre?
Ordet i sig selv kommer som sagt fra fransk og er en slags formel type havekonstruktion, der førhen var et symbol på rigdom, der befinder sig på bakkeniveau og består af bede, der er indhegnet eller kantet af sten eller tætklippede hække. Disse bede er som regel omringet af adskillige gruslagte stier, der sammen med bedene danner et smukt mønster, som primært er symmetrisk – i hvert fald, hvis man følger den oprindelige parterrestil. Bedet behøves ikke nødvendigvis at bestå af blomster, men kan ligeså bestå af andre planter, træer og krydderurter.

Hvornår stammer Parterre fra?
Denne type havekonstruktion blev oprindeligt udviklet i de rige franske renæssancehaver fra omkring det 15. århundrede. Et godt eksempel på havetypen ses ved slottet i Versailles have, der var og stadig er kendt for sine smukke haver.

Versailles parterre

Versailles parterre


Dette slots have sættes ofte i sammenhæng med begyndelsen på havetypen. Efterfølgende har adskillige andre prøvet at efterligne disse haver, hvilket blandt andet haven ved Kensington Palace og haven ved Belvedere er et eksempel på.

For at få det bedst mulige udsyn over selve parterren, var det nødvendigt at stå på en terrasse eller en balkon.

I Danmark ses der ligeledes en efterligning på Frederiksborg slot, der dog efterligner den engelske stil. Parterre kan inddeles i ’’parterre à l’anglaise’’ (betyder: parterre på den engelske måde), der er med mønstre i klippet græs og ’’parterre de broderie’’ (betyder: broderet parterre) der består af løvværkslignende mønstre sat med buksbom på farvet grund af for eksempel sand, koks eller tegl.